Kullanım Şartları

Hizmete erişerek veya hizmeti kullanarak bu şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Koşulların herhangi bir kısmına katılmıyorsanız, hizmete erişemezsiniz.

CryptoPNZ’yi ("https://cryptopnz.com ) kullanmadan önce lütfen bu Hüküm ve Koşulları ("Şartlar", "Şartlar ve Koşullar") dikkatlice okuyun.

Hizmete erişiminiz ve hizmeti kullanmanız, bu koşulları kabul etmenize ve bunlara uymanıza bağlıdır. Bu koşullar, hizmete erişen veya hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğer kişiler için geçerlidir.


Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
Hizmetimiz, CryptoPNZ’e ait olmayan veya CryptoPNZ tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar içerebilir.

CryptoPNZ, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, CryptoPNZ’nin bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlarla bağlantılı olarak olarak ortaya çıkan veya yol açtığı iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

Ziyaret ettiğiniz tüm üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.


Sonlandırma
Şartları ihlal etmeniz halinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle önceden bildirimde bulunmadan veya yükümlülük altına girmeden hizmetimize erişimi derhal sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

Şartları ihlal etmeniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan veya yükümlülük altına girmeden hesabınızı derhal feshedebilir veya askıya alabiliriz.

Fesih üzerine, hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızı sonlandırmak isterseniz, hizmeti kullanmayı bırakabilirsiniz.


Kayıt Kuralları

Sitemize üye olmanız halinde; kayıt sırasında verdiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Tarafımızca yapılan kontroller sonucunda, verdiğiniz bilgilerde, yalan, hile gibi art niyetli yollara başvurmuş iseniz kaydınız silinebilir.


Hizmetlerin kullanımı

Sitemiz, tüm kullanıcılarımız için ücretsiz hizmetler sağlamaktadır. Bu servislerimizin içeriğinden tamamen servisi kullanan kullanıcı sorumludur, sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yapılan kontroller, ziyaretçi ihbarları ve diğer yollarla servislerde kurallara uymadığı tespit edilen kullanıcının, kullandığı hizmete ve üyeliğine haber verilmeksizin son verilir. Bunların dışında bilgimiz dışında kalan alanlarda sitemiz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.


Üyelerin sorumlulukları

  • Kullanılan servislerdeki her türlü görüş, fikir, düşünce ve yazının sorumluluğu ve Cryptopnz.com’un muaf tutulması.
  • Her türlü bilgi, veri kaybının sorumluluğu
  • Uluslararası sözleşmelerde kabul edilmiş olan ilke ve kurallara uyma ve sorumluluğu kabul etme.
  • Diğer üyeleri tehdit, taciz gibi uygun olmayan hareketlerle zor durumda bırakmama.
  • Kullanmış olduğu hizmetlerdeki her türlü sorumluluğu kabul etme.
  • Cryptopnz.com’a, sunmuş olduğu servislerine dilediği gibi müdahale etme hakkının mahfuz olduğunu kabul etme.
  • Cryptopnz.com’a site, servisler ve üyeler üzerinde her türlü tasarruf hakkını verme.
  • Bilgilerinizi gizlilik politikamız çerçevesinde her türlü teknolojiyi kullanarak çoğaltma, dağıtma, sergileme hakkını vermiş sayılırsınız.


Kullanabileceğimiz Haklar

Hizmetlerimiz, sitemiz belirli bir zaman durdurulabilir ya da tümüyle sona erdirilebilir. Bu nedenle Cryptopnz.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Sitemizde yer alan tüm dosya ve bilgileri ticari amaçlarımız için kullanma hakkımız mahfuzdur. Sitemiz ücretsiz hizmetler içermektedir. Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, başlatabileceğimiz ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirebileceğimiz gibi, hizmetleri, sürekli veya geçici olarak kaldırılması hakkımız da mahfuzdur. Bu yapacağız anlamına gelmemekte olup, yapma hakkımızın korunması amacını taşımaktadır.

Bu sözleşmeye ilave maddeler ekleme veya var olan maddeleri değiştirme hakkımız saklıdır. Üyelerin servislerimizi kullanmaya devam etmeleri durumunda bu maddeleri kabul etmiş olduğu sayılır. Üye sayfalarıyla ilgili tüm sorumluluğun üyelere ait olduğu ve bu nedenle Cryptopnz.com’un sorumlu tutulamaması hakkı.


Garanti

Cryptopnz.com, servislerini devam ettirme amacını ilke edinmiş olsa da servisleri için herhangi bir garanti sunmaz. Bu nedenle uğrayabileceğiniz maddi ve manevi zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.


Kurallara UYMAZSANIZ ne olur?

Cryptopnz.com, uyarı mesajı gönderebilir, bilgileriniz ve üye kaydınız haber verilmeksizin silinebilir, yasal yollara gidilebilir.


Değişiklikler

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutarız. Önemli bir değişikliği neyin oluşturduğu tamamen bizim takdirimize bağlı olarak belirlenecektir.

Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra hizmetimize erişmeye veya hizmeti kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmeti kullanmayı bırakın.


Diğer

Bu anlaşma, uluslararası yasalara uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası mahkemeler yetkilidir.

Menü
Politikalarımız